Crematorium t laar

Bereikbaar op

Wat kost een uitvaart

U kunt ons dag en nacht bereiken voor melding van overlijden op telefoonnummer 0492 319533

Begraven

Wanneer u er voor kiest om te worden begraven, dan kan het graf voor degenen die achterblijven een heel dierbaar plekje worden; een plekje om te bezoeken, een plekje waar u de stilte vindt en wat troost kan bieden. U kunt dit plekje zo vaak bezoeken als u wilt en wanneer u er behoefte aan heeft. Het is fijn wanneer uw dierbare dichtbij blijft. Daarom wordt dan ook meestal gekozen voor een dichtstbijzijnde begraafplaats.

 

Gemeentelijke en bijzondere begraafplaatsen:

Bijzondere begraafplaatsen worden vaak beheerd door de kerk. Deze begraafplaatsen worden door vrijwilligers onderhouden, waarmee de kosten enigszins kunnen worden beperkt.
Bij gemeentelijke begraafplaatsen wordt het onderhoud uitgevoerd door professionele krachten.

 

Wanneer kies ik voor een dubbeldiep graf?:


Vaak wordt gekozen om het graf dubbeldiep te maken, dan kunnen beide partners in hetzelfde graf worden begraven. Er hoeft maar één grafsteen te worden geplaatst. De belettering wordt na het overlijden van de partner aangepast.

 

Wat is grafrust:

Grafrust is de gestelde termijn waarbinnen het graf niet mag worden geruimd. De grafrust is meestal 20 jaar. In grote steden, zoals in Rotterdam, hanteert men soms een grafrust van 10 jaar. Na de periode van grafrust mag een graf worden geruimd. Wilt u het graf eerder laten ruimen om de stoffelijke resten te laten cremeren, dan is daarvoor toestemming nodig van de Officier van Justitie.

 

Grafkosten:

Bij het in gebruik nemen van het graf wordt 20 jaar grafrechten in rekening gebracht, plus de kosten van het delven van het graf en eventuele onderhoudskosten van de begraafplaats. De ene begraafplaats heeft deze kosten in één bedrag samengevat, terwijl een andere begraafplaats deze kosten heeft gesplitst. De grafrechten variëren sterk per begraafplaats en kunt u vinden op de website van de begraafplaats of de betreffende kerk.

 

Geen kerkdienst en toch begraven:

Vroeger werd bijna iedereen na een uitvaartdienst in de kerk begraven op de begraafplaats van de kerk. Tradities en symbolen van de kerk gaven troost en werden in stand gehouden. In de loop van de jaren kreeg een uitvaart steeds een persoonlijker karakter en heeft iedereen meer eigen wensen en gedachten hierover. Er worden steeds meer keuzes aangeboden waarin de eigen wensen centraal staan. Hierin past niet altijd een kerkelijke uitvaart. Ook wanneer de afscheidsdienst niet in de kerk wordt gehouden, kunt u ervoor kiezen om begraven te worden op de begraafplaats in uw woonomgeving.

Vraag vandaag nog vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen